Hello world!

Feb 4, 2023·

1 min read

Tôi sẽ dùng blog này để ghi lại quá trình học thêm những thứ mới mẻ, ví dụ như ngôn ngữ lập trình, công nghệ hay bất kỳ thứ gì thú vị khác. Thay vì tự làm một mình, tôi nghĩ chắc sẽ vui hơn nếu chúng ta làm chung. Vậy là tôi đăng ký tên miền learnwithsang.com, bắt đầu thôi!