Chủ đề đầu tiên: Rust và browser engine

Feb 4, 2023·

2 min read

Cách tôi thường dùng nhất để học là làm một cái gì đó. Căn cứ theo nhu cầu hiện tại:

  • Tôi muốn học thêm một ngôn ngữ mới.

  • Tôi muốn đi sâu hơn vào chuyên môn của công việc hiện tại (frontend).

Qua tìm hiểu, Google cho tôi một GitHub repo rất hay, tên là Build your own X, X ở đây là tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra. Điểm khác biệt với các bài tập ở trường là, những project ở đây sẽ rất gần với thực tế.

Tôi chọn series "Rust: Let's build a browser engine" vì nó cực kỳ phù hợp với nhu cầu hiện tại. Rust khá cool, hiện tại có rất nhiều công cụ trong hệ sinh thái Javascript được viết lại bằng Rust. Công việc hiện tại của tôi cũng thiên về frontend nên hiểu sâu hơn về browser engine cũng rất tốt.

Một số lưu ý:

  • Link tới tài liệu: https://limpet.net/mbrubeck/2014/08/08/toy-layout-engine-1.html

  • Có thể tôi sẽ làm livestream, nhưng chưa định được ngày giờ chính xác lúc này.

  • Tôi không có bất kỳ kiến thức nào về Rust cho nên bạn không cần lo, chúng ta có xuất phát điểm giống nhau.

  • Tuy nhiên biết thêm một chút căn bản về Computer sciencelập trình thì sẽ giúp bạn tiếp thu tốt hơn.

  • Tôi không dạy. Chúng ta sẽ cùng học chung. Có thể chia sẻ thông tin nhưng ai cũng phải tự học.

  • Tôi sẽ đi khá nhanh. Bạn theo không kịp thì tự học riêng.

  • Chúc may mắn.